Μήνας: Ιαν 2020

ΕΑΠ – Διοίκηση τουριστικών μονάδων

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  – Γενικός κανονισμός ΜΔΕ

ΔΤΕ61: Τουριστικό Μάρκετινγκ Φορέων, Οργανώσεων και Επιχειρήσεων

Οι στόχοι της παρούσας θεματικής ενότητας είναι να αποκομίσουν οι επαρκείς γνώσεις αναφορικά με τη σχεδίαση, λειτουργία και προώθηση του Τουριστικού Μάρκετινγκ. Παρακολουθώντας την ενότητα αυτή οι σπουδαστές έρχονται σε επαφή με τις βασικές αρχές και έννοιες του τουριστικού μάρκετινγκ, είναι σε θέση να αναλύσουν και να εκφραστούν με κριτική άποψη τη διαδικασία εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου τουριστικού μάρκετινγκ, να υλοποιήσουν έρευνες αγοράς με πραγματικά στατιστικά δεδομένα, να αποκτήσουν νέες γνώσεις για την αγοραστική συμπεριφορά στον τουρισμό, να είναι σε θέση να υλοποιήσουν πλάνα προβολής και προώθησης του τουριστικού προϊόντος σύμφωνα με το μάρκετινγκ και να κατανοήσουν τον τρόπο εφαρμογής του μάρκετινγκ σε διαφορετικούς τομείς της τουριστικής βιομηχανίας. Η θεματολογία της ενότητας αυτής είναι η ακόλουθη σύμφωνα με το ΕΑΠ (https://www.eap.gr/el/programmata-spoudwn/179-dioikisi-touristikon-epixeiriseon-msc/diarthrwsi/851-fe911f9764a2cbecd0d311d5654d8660):

Continue reading

Φοιτητικές εργασίες ΕΑΠ

Κατά τη διαδικασία φοίτησης στα πλαίσια ενός μεταπτυχιακού του ΕΑΠ, μεγάλο μέρος του προγράμματος καλύπτεται από γραπτές εργασίες ανά θεματική ενότητα. Η υποβολή γραπτών εργασιών θεματικών ενοτήτων είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς τις γνώσεις του σπουδαστή αναφορικά με την πρόοδό του και το επίπεδο στο οποίο έχει φθάσει. Οι εργασίες που πρέπει να υποβάλλει κάθε σπουδαστής ανά θεματική ενότητα είναι 4.

Continue reading