Κατηγορία: Διπλωματικές εργασίες

Είδη λογοκλοπής και τρόποι αποφυγής πλαγιαρισμού στις φοιτητικές εργασίες

Πολύ συχνά υποθέτουμε πως όλοι όσοι υποπίπτουν στο παράπτωμα της λογοκλοπής προσπαθούν εκουσίως να εξαπατήσουν.  Η αλήθεια είναι πως ένα μεγάλο μέρος της λογοκλοπής οφείλεται στην απροσεξία ή στην έλλειψη κατανόησης της έννοιας της λογοκλοπής. Καθώς κατά ένα σημαντικό μέρος η λογοκλοπή μπορεί να είναι ακούσια, ο καλύτερος τρόπος για να αποφευχθεί είναι η ανάπτυξη καλών συνηθειών ακαδημαϊκής συμπεριφοράς και γραφής και η εξοικείωση με τις έννοιες που αφορούν την λογοκλοπή:

Continue reading

Ποσοτική έρευνα – Στατιστική ανάλυση SPSS (Vol.2)

Ύστερα από τη συλλογή των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, ακολουθεί η στατιστική ανάλυση των δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί.  

Πως όμως τα δεδομένα εισάγονται στο στατιστικό πακέτο (όπως π.χ. το SPSS), με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να θεωρηθούν ποσοτικά δεδομένα, προκειμένου να είναι εφικτή η διεξαγωγή της στατιστικής ανάλυσης;

Continue reading

Ποσοτική έρευνα – Στατιστική ανάλυση SPSS (Vol.1)

Η έρευνα ασχολείται με την αναζήτηση γνώσης

Η ποσοτική έρευνα ορίζεται ως μια συστηματική διερεύνηση των φαινομένων με τη συλλογή μετρήσιμων δεδομένων και τη διεξαγωγή στατιστικών, μαθηματικών ή υπολογιστικών τεχνικών. Η ποσοτική έρευνα συλλέγει πληροφορίες από υπάρχοντες και δυνητικούς συμμετέχοντες, χρησιμοποιώντας μεθόδους δειγματοληψίας και στέλνοντας σε απευθείας σύνδεση έρευνες, ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις, ερωτηματολόγια και άλλα μέσα. Τα αποτελέσματα που συλλέγονται, μπορούν να απεικονιστούν με τη μορφή αριθμητικών.

Continue reading