Κατηγορία: Πτυχιακές εργασίες

Είδη λογοκλοπής και τρόποι αποφυγής πλαγιαρισμού στις φοιτητικές εργασίες

Πολύ συχνά υποθέτουμε πως όλοι όσοι υποπίπτουν στο παράπτωμα της λογοκλοπής προσπαθούν εκουσίως να εξαπατήσουν.  Η αλήθεια είναι πως ένα μεγάλο μέρος της λογοκλοπής οφείλεται στην απροσεξία ή στην έλλειψη κατανόησης της έννοιας της λογοκλοπής. Καθώς κατά ένα σημαντικό μέρος η λογοκλοπή μπορεί να είναι ακούσια, ο καλύτερος τρόπος για να αποφευχθεί είναι η ανάπτυξη καλών συνηθειών ακαδημαϊκής συμπεριφοράς και γραφής και η εξοικείωση με τις έννοιες που αφορούν την λογοκλοπή:

Continue reading

Πτυχιακές εργασίες

Κάθε πτυχιακή εργασία αποτελεί μια ενδελεχή βιβλιογραφική δευτερογενή έρευνα, η οποία βασίζεται σε επιστημονικού περιεχομένου βιβλιογραφία. Οι πτυχιακές εργασίες έχουν ως στόχο να παρουσιάσουν εμπεριστατωμένα και τεκμηριωμένα με κριτική άποψη συμπεράσματα και διαπιστώσεις, σχετικά με το υπό διερεύνηση ζήτημα. Η έκταση της πτυχιακής εργασία ενδέχεται να δίνεται σε έκταση λέξεων (π.χ. 8000 λέξεις) από τη σχολή όπου φοιτά ο σπουδαστής. Ωστόσο εμείς στη WritiQ θεωρούμε ότι σημαντικό είναι η πτυχιακή εργασία να εκτείνεται βάσει του ζητήματος που διερευνάται και του πρωτότυπου υλικού που μπορεί να διαχειριστεί, χωρίς όμως να υπάρχουν άσκοπες επαναλήψεις και περιττές αναφορές.

Continue reading

Ποσοτική έρευνα – Στατιστική ανάλυση SPSS (Vol.2)

Ύστερα από τη συλλογή των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, ακολουθεί η στατιστική ανάλυση των δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί.  

Πως όμως τα δεδομένα εισάγονται στο στατιστικό πακέτο (όπως π.χ. το SPSS), με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να θεωρηθούν ποσοτικά δεδομένα, προκειμένου να είναι εφικτή η διεξαγωγή της στατιστικής ανάλυσης;

Continue reading

Ποσοτική έρευνα – Στατιστική ανάλυση SPSS (Vol.1)

Η έρευνα ασχολείται με την αναζήτηση γνώσης

Η ποσοτική έρευνα ορίζεται ως μια συστηματική διερεύνηση των φαινομένων με τη συλλογή μετρήσιμων δεδομένων και τη διεξαγωγή στατιστικών, μαθηματικών ή υπολογιστικών τεχνικών. Η ποσοτική έρευνα συλλέγει πληροφορίες από υπάρχοντες και δυνητικούς συμμετέχοντες, χρησιμοποιώντας μεθόδους δειγματοληψίας και στέλνοντας σε απευθείας σύνδεση έρευνες, ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις, ερωτηματολόγια και άλλα μέσα. Τα αποτελέσματα που συλλέγονται, μπορούν να απεικονιστούν με τη μορφή αριθμητικών.

Continue reading