Φοιτητικές εργασίες Μακεδονία

Στη WritiQ σας παρέχουμε υποστήξη στις φοιτητικές σας εργασίες για τις εξής σχολές:

Α.Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

 • Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών
 • Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού
 • Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος
 • Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
 • Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
 • Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού
 • Τμήμα Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊοντων
 • Τμήμα Επιχειρησιακής Πληροφορικής
 • Τμήμα Εργοθεραπείας
 • Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
 • Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
 • Τμήμα Ηλεκτρολογίας
 • Τμήμα Λογιστικής
 • Τμήμα Μαιευτικής
 • Τμήμα Μηχανολογίας
 • Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Τμήμα Τεχνολογίας Αντιρύπανση
 • Τμήμα Φυτική Παραγωγής
 • Τμήμα Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών

Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας

 • Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών
 • Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου
 • Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής
 • Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
 • Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Τμήμα Ηλεκτρολογίας
 • Τμήμα Λογιστικής
 • Τμήμα Μηχανολογίας
 • Τμήμα Νοσηλευτικής
 • Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών
 • Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

 • Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών
 • Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
 • Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Τμήμα Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Τμήμα Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

 • Τμήμα Βαλκανικών, Σλάβικων και Ανατολικών Σπουδών
 • Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών
 • Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας
 • Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 • Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών
 • Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τεχνής
 • Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικών Επιστημών
 • Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων