Διπλωματικές εργασίες στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων – Diplomatikes ergasies

Στη WritiQ αναλαμβάνουμε διπλωματικές θεωρητικές ή ερευνητικές πρότυπες διπλωματικές εργασίες για τη διοίκηση ανθρώπινων πόρων. Ενδεικτικά παραθέτουμε μέρος της θεματολογίας που είμαστε σε θέση να αναλάβουμε:

 • Στρατηγική διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού
 • Ο ρόλος και η αποτελεσματικότητα των διοικήσεων ανθρώπινου δυναμικού
 • Στρατηγικές διαχείρισης ανθρώπινων πόρων
 • Η εφαρμογή των συστημάτων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας: ο ρόλος και η απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού
 • Διοίκηση και υποκίνηση ανθρώπινου δυναμικού μέσω ανάθεσης στόχων
 • Ανάπτυξη τμήματος ανθρωπίνων πόρων
 • Ο ρόλος και η σημασία της υποκίνησης του ανθρώπινου δυναμικού σε περιόδους κρίσης  
 • Διοίκηση ανθρώπινων πόρων στις σύγχρονες επιχειρήσεις
 • Ικανοποίηση προσωπικού και επιδράσεις στη γενική απόδοση του οργανισμού Στρατηγικές υποκίνησης του ανθρώπινου δυναμικού
 • Εφαρμογή δράσεων διαχείρισης ανθρώπινων πόρων από τις Ελληνικές επιχειρήσεις
 • Στρατηγική σημασία ανθρώπινου δυναμικού
 • Διοίκηση ανθρώπινων πόρων σε ηλεκτρονικά καταστήματα
 • Διοίκηση ανθρώπινων πόρων σε εταιρείες ταχυμεταφορών (courier) Διερεύνηση του ρόλου της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού
 • Το ανθρώπινο δυναμικό ως στρατηγικής αξίας πόρος και ως επένδυση από τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το   εξωτερικό
 • Προοπτικές ανάπτυξης ελληνικών επιχειρήσεων μέσα από την ανάπτυξη του προσωπικού τους.
 • Η αναγκαιότητα αλλαγής της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού: Ελληνική πραγματικότητα
 • Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και τεχνικές διαχείρισης των προβλημάτων

Πείτε μας πως θα μπορούσαμε να σας βοηθήσουμε

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία που υποβάλετε στη φόρμα επικοινωνίας και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, αξιοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια της συνεργασίας μας και ουδέποτε θα διαρρέυσουν χωρίς τη δική σας γραπτή συνένεση.