Διπλωματικές εργασίες στη διοίκηση επιχειρήσεων | Diplomatikes ergasies

Στη WritiQ σας υποστηρίζουμε στην εκπόνηση της διπλωματικής σας εργασίας που απαιτείται να εκπονήσετε στα πλαίσια των σπουδών σας στη διοίκηση επιχειρήσεων. Ενδεικτικά η θεματολογία που υποστηρίζουμε είναι:

 • Επιχειρηματικό πλάνο
 • Σρατηγικός σχεδίασμός
 • Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος επιχειρήσεων
 • Κλαδικές αναλύσεις
 • Ερευνα ικανοποίησης και παραγόντων ικανοποίησης
 • Διοίκηση προσωπικού αποτελεσματικότητα και ο παράγοντας της υποκίνησης
 • Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων
 • Κοινωνικό μάρκετινγκ
 • Εταιρική κοινωνική ευθύνη
 • Ηγεσία
 • Εργασιακή ικανοποίηση
 • Εργασίακή εξουθένωση – εργασιακό άγχος
 • Ηλεκτρονική τραπεζική και ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Επιδράσεις στις επιχειρήσεις.
 • Η επίδραση και η επιρροή του Instagram και του Facebook στην αντίληψη και τη σχέση του καταναλωτή με τις εμπορικές εταιρίες
 • Οργανωσιακή Αλλαγή: Συμπεριφορά και στάση των Εργαζομένων
 • Εταιρείες με περιβαλλοντική δράση
 • Διαχείριση πελατών εξ’ αποστάσεως

Πείτε μας πως θα μπορούσαμε να σας βοηθήσουμε

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία που υποβάλετε στη φόρμα επικοινωνίας και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, αξιοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια της συνεργασίας μας και ουδέποτε θα διαρρέυσουν χωρίς τη δική σας γραπτή συνένεση.