Εκπτωτική πολιτική

Στη WritiQ αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας και οι πελάτες μας, λόγω των επιπτώσεων από την εκδήλωση του COVID19 και προσφέρουμε έκπτωση μέχρι και 20% σε νέους προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι θα:

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

  • Μας αναθέσουν 1 εργασία τους, θα λάβουν έκπτωση 5%.
  • Μας αναθέσουν περισσότερες από 1 εργασίες τους θα λάβουν έκπτωση 10%.
  • Μας αναθέσουν 1 ή περισσότερες εργασίες εξαμήνου (προπτυχιακού επιπέδου) και έχουν χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 1-2 μήνες από το κλείσιμο της εργασίας. Κάθε εργασία θα λάβει έκπτωση 15% επί του συνολικού κόστους.
  • Μας αναθέσουν την πτυχιακή έργασία τους (προπτυχιακού επιπέδου) με χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 4 μήνες από το κλείσιμο της εργασίας. Η εργασία θα λάβει έκπτωση 15% επί του συνολικού κόστους.
  • Εαν επιλέξουν τη WritiQ και παράλληλα έρθουν με έναν φίλο/συμφοιτητή τους λαμβάνει έκπτωση 20% ο καθένας.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

  • Μας αναθέσουν 1 εργασία ενότητας μεταπτυχιακού με χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 1-1,5 μήνες από το κλείσιμο της εργασίας θα λάβει έκπτωση 5% επί του συνολικού κόστους.
  • Μας αναθέσουν περισσότερες από 1 εργασία ενότητας μεταπτυχιακού με χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 1-1,5 μήνες από το κλείσιμο της εργασίας θα λάβει έκπτωση 10% επί του συνολικού κόστους.
  • Μας αναθέσουν τη διπλωματική τους εργασία με χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 4 μήνες από το κλείσιμο της εργασίας. Κάθε εργασία θα λάβει έκπτωση 15% επί του συνολικού κόστους.
  • Εαν επιλέξουν τη WritiQ και παράλληλα έρθουν με έναν φίλο/συμφοιτητή τους λαμβάνει έκπτωση 20% ο καθένας, ο κάθε ένας λαμβάνει έκπτωση 20%.

Προσφέρουμε ποιοτικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες επιμέλειας συγγραφής πρότυπων εργασιών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίεδο.

Επιδιώκουμε να συμβάλουμε στο μέγιστο βαθμό προσφέροντάς σας άρτιες εργασίες σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τεχνικές προσδιαγραφές

Είμαστε αυστηροί με ην λογοκλοπή

Επιλέγουμε ξενόγλωσση επιστημονική βιβλιογραφία κατά 90% και όπου μας το επιτρέπει η θεματολογία σε μεγαλύτερο βαθμό

Η εκπτωτική πολιτική ισχύει για το χρονικό διάστημα 10/4/2020 μέχρι και 31/05/2020

Δημιουργούμε τα επιθυμητά αποτελέσματα

Επικοινωνία
Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία που υποβάλετε στη φόρμα επικοινωνίας και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, αξιοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια της συνεργασίας μας και ουδέποτε θα διαρρέυσουν χωρίς τη δική σας γραπτή συνένεση.
Ζητήστε μας να σας καλέσουμε!
Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία που υποβάλετε στη φόρμα επικοινωνίας και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, αξιοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια της συνεργασίας μας και ουδέποτε θα διαρρέυσουν χωρίς τη δική σας γραπτή συνένεση.