Πτυχιακές εργασίες για τη διοίκηση ανθρώπινων πόρων – Ptyxiakes ergasies

Στη WritiQ ειδικευόμαστε σε θέματα διοίκησης ανθρώπινων πόρων. Ενδεικτικά παραθέτουμε μέρος της θεματολογίας που μπορούμε να αναλάβουμε:

 • Το ανθρώπινο δυναμικό ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 • Η διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων και η συμβολή τους στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών
 • Οργανωσιακή αλλαγή στο ανθρώπινο δυναμικό
 • Η ικανοποίηση των ανθρωπίνων πόρων και συμβολή της στην αποδοτικότητα
 • Ο ρόλος της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού σε περιόδους κρίσης
 • Διοίκηση ανθρώπινων πόρων σε ξενοδοχειακές μονάδες
 • Διοίκηση ανθρώπινων πόρων στον ιδιωτικό τομέα
 • Διοίκηση ανθρώπινων πόρων στο δημόσιο τομέα Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού – Εφαρμογή στον δημόσιο & ιδιωτικό τομέα
 • Εκπαίδευση και παροχή κινήτρων  στους εργαζόμενους  
 • Μελέτες περιπτώσεων για τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
 • Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού: Η σημασία της εκπαίδευσης στην επαγγελματική ανάπτυξη των στελεχών δημόσιας διοίκησης.
 • Η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού
 • Η ψυχολογία στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και σχέσεις που δημιουργούνται
 • Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
 • Ο ρόλος της διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού στη διαχείριση ποιότητας
 • Η συμβολή της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στη διαχείριση της οργανωσιακής αλλαγής: προσέγγιση με βάση τις λειτουργίες του HR
 • Η διείσδυση της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στις Ελληνικές επιχειρήσεις

Ζητήστε μας να αναλάβουμε τη δική σας εργασία

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία που υποβάλετε στη φόρμα επικοινωνίας και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, αξιοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια της συνεργασίας μας και ουδέποτε θα διαρρέυσουν χωρίς τη δική σας γραπτή συνένεση.