Εύρεση Βιβλιογραφίας

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία μιας πανεπιστημιακής εργασίας, είναι αυτό, όπου πρέπει να βρεθεί το απαραίτητο επιστημονικό υλικό, που θα χρησιμοποιηθεί για την συγγραφή της εργασίας. Ο εντοπισμός κατάλληλης βιβλιογραφίας, η καταγραφή και η επιλογή των καταλληλότερων βιβλιογραφικών αναφορών είναι καίριας σημασίας, για το αποτέλεσμα που θα προκύψει. Για την ευρεση των βιβλιογραφικών αναφορών ιδανικό είναι να επιλεχθεί επιστημονικού περιεχομένου υλικό ή από φορείς όπως είναι η ΕΛΣΤΑΤ, η ΕΕ κ.α.

Ζητήστε μας να σας βρούμε εμείς τη βιβλιογραφία για την εργασία σας!

Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε αξιόλογες πηγές για τις εργασίες σας από την λίστα επιστημονικών περιοδικών που σας παραθέτουμε.

ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

Αξιόπιστες πηγές ευρεσης επιστημονικών άρθρων (Εδεικτική λίστα)
www.sciencedirect.com
https://scholar.google.com
https://www.openarchives.gr
https://www.elsevier.com
https://books.google.com/?hl=en
www.lii.org

Βιοϊατρικές και βιοεπιστήμες

Επιχειρήσεις και οικονομικά

Χημεία και επιστήμη των υλικών

Πληροφορική και επικοινωνίες

Γη & Περιβαλλοντικές Επιστήμες

Μηχανική

Ιατρική & Υγεία

Φυσική & Μαθηματικά

Κοινωνικές επιστήμες και ανθρωπιστικές επιστήμες