Προπτυχιακές Εργασίες

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την συμμετοχή σε ένα προπτυχιακό

πρόγραμμα σπουδών, είναι πλέον αυξημένες

Στο πλαίσιο αυτό η WritiQ επιχειρεί να συμβάλει στην προσπάθειά σας, προσφέροντας  μοναδικές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.  Η μακρόχρονη και επιτυχής παρουσία μας στον τομέα της εκπόνησης φοιτητικών εργασιών, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, μας έχει βοηθήσει να κατανοήσουμε τους φοιτητές, που μας έχουν εμπιστευθεί και να αντιληφθούμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην έναρξη και ολοκλήρωση των φοιτητικών εργασιών. Είτε πρόκειται για μια εργασία μαθήματος ή εργασία εξαμήνου, είτε πρόκειται για πρόταση θέματος πτυχιακής εργασίας ή για την παρουσίαση Power Point (ppt) της εργασίας τους, έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν συγκεκριμένες δυσκολίες. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε τη δυσκολία για το πως να αρχίσουν ή πως γίνεται η εύρεση κατάλληλης βιβλιογραφίας, ή πως γίνεται η αναφορά βιβλιογραφίας (π.χ. βάσει του συστήματος APA ή Harvard)! Στη WritiQ έχουμε δημιουργήσει ένα σύνολο υπηρεσιών για φοιτητές που σπουδάζουν σε ΑΤΕΙ και ΑΕΙ στην Ελλάδα, ώστε να μπορέσουμε να συμβάλλουμε με τον τρόπο μας στην επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών σας. Μπορείτε να μας εμπιστευθείτε για την υποστήριξή σας:

  • Στην εύρεση έγκυρης και επιστημονικού περιεχομένου βιβλιογραφίας
  • Στη δημιουργία της δομής της εργασίας σας
  • Στην παροχή βοήθειας στην εκπόνηση της εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησής της
  • Στην παροχή υποστήριξης για την διεξαγωγή της έρευνας σας, είτε είναι πρωτογενής είτε δευτερογενής, είτε είναι ποιοτική ή ποσοτική έρευνα ερωτηματολογίου
  • Στην παροχή υποστήριξης σχετικά με την διαδικασία στατιστικής ανάλυσης SPSS και ερμηνείας και εισαγωγής στην εργασία, των αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει.
  • Στην υποστήριξη της παρουσίασης Power Point της εργασίας σας, με μοντέρνο, περιεκτικό και σύντομο τρόπο (π.χ. δημιουργία πινάκων ή γραφημάτων που συνοψίζουν δεδομένα ή ευρήματα κ.α.), εξασφαλίζοντας έτσι μια παρουσίαση υψηλής ποιότητας και σαφώς μεγαλύτερης ευκολίας για εσάς.

Εμπιστευθείτε μας για την πλήρη και 100% αποτελεσματική εκπόνηση της φοιτητικής εργασίας σας για το ΑΤΕΙ ή ΑΕΙ όπου φοιτείτε!

Συνοπτικά οι υπηρεσίες που παρέχουμε σε προπτυχιακό επίπεδο είναι η συμβολή στην ολοκλήρωση των ακόλουθων τύπων εργασιών:

Extra Tip!