Πρότυπα ποιότητας

Η εξασφάλιση της ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών είναι μια περίπλοκη και πολύπλευρη διαδικασία. Στη WritiQ το αναγκωρίζουμε αυτό και επιδιώκουμε μέσα από ένα σύνολο δράσεων και στάσεων να εξασφαλίζουμε το ποιοτικό αποτέλεσμα σε κάθε μας συνεργασία. Επιδιώκουμε εξαιρετικές συνεργασίες των οποίων το αποτέλεσμα να ικανοποιεί απόλυτα τους πελάτες μας.

Υποστήριξη μόνο σε τομείς που εξειδικευόμαστε.

Υποστήριξη μέχρι και την παρουσίαση της εργασίας.

Αποδοχή συνεργασίας αποκλειστικά και μόνο εάν είμαστε σίγουροι το αποτέλεσμα θα ειναι εξαιρετικής ποιότητας.

Υποστήριξη βάσει χρονοδιαγράμματος και συνεχής έλεγχος ημερομηνιών.

Εξασφάλιση απαλλαγής από τη λογοκλοπή.

Επιλογή βιβλιογραφίας αποκλειστικά από επιστημονικά περιοδικά.

Συμμόρφωση με οδηγίες και προδιαγραφές.

Προσανατολισμός στην καλύτερη εφικτή απόδοση.

Παροχή οδηγιών και αναλυτικών επισημάνσεων.

Επιδίωξη θετικού Feedback και 100% ικανοποίησης και εξασφάλισης θετικής κριτικής.

Υποστήριξη μόνο όταν κρίνεται ότι ο χρόνος επαρκεί για τις απαιτούμενες ενέργειες εκπόνησης και αποφυγή ρίσκου.