Εργασίες Mεταπτυχιακού

Στα πλαίσια της παρακολούθησης ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές, καλούνται ακόμη και σε μηνιαία βάση να εκπονούν εργασίες διαφορετικής θεματολογίας κάθε φορά, με έκταση 3000-4000 λέξεων. Σε κάθε θεματική ενότητα οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές καλούνται να εκπονήσουν 4 φοιτητικές εργασίες. Οι εργασίες που εκπονούνται στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών διακρίνονται για τις υψηλές τους απαιτήσεις αλλά και την αναγκαιότητα ενσωμάτωσης κριτικής σκέψης. Ένα χαρακτηριστικό των εργασιών που εκπονούνται για τα μεταπτυχιακά προγράμματα είναι ότι έχουν συγκεκριμένο χρόνο παράδοσης εργασιών, τον οποίο όλοι οι σπουδαστές θα πρέπει να προλάβουν.

Εμείς στη WritiQ μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε οποιαδήποτε φοιτητική σας εργασία, μεταπτυχιακού επιπέδου ως ακολούθως:

  • Υποστήριξη ολόκληρης της φοιτητικής εργασίας
  • Εύρεση βιβλιογραφίας
  • Δημιουργία δομής εργασίας
  • Υποστήριξη στη συγγραφή της περίληψης, της εισαγωγής και των συμπερασμάτων της εργασίας σας