Πτυχιακές εργασίες με ποσοτική έρευνα | Ptyxiakes ergasies

Οι σπουδαστές κατά την εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας καλούνται να διεξάγουν βιβλιογραφική έρευνα ή βιβλιογραφική ανασκόπηση, η οποία θα πρέπει να εστιάζει σε άρθρα δημοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά, καθώς αυτά παρουσιάζουν υψηλό βαθμό αξιοπιστίας και εγκυρότητας. Ύστερα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, οι περισσότερες πτυχιακές εργασίες περιλαμβάνουν ένα εκτενές ερευνητικό μέρος. Το ερευνητικών μέρος των πτυχιακών εργασιών, μπορεί να αφορά την υλοποίηση ποιοτικής έρευνας ή ποσοτικής έρευνας, της οποίας τα ευρήματα παρουσιάζονται αναλυτικά, σε μεμονωμένο κεφάλαιο, αποτελεσμάτων έρευνας.

Η διαδικασία που ακολουθείται στην ποσοτική μέθοδο έρευνας είναι η ακόλουθη:

 • Αποσαφίνηση σκοπού έρευνας
 • Βιβλιογραφική αναζήτηση για το υπό διερευνηση ζήτημα
 • Προσδιορισμός ερευνητικού πλαισίου ή των ερευνητικών ερωτημάτων
 • Εξέταση πεδίου έρευνας
 • Σχεδιασμός ερωτηματολογίου έρευνας
 • Πιλοτική δοκιμή έρωτηματολογίου
 • Επιβεβαίωση αξιοπιστίας και εγκυρότητας έρευνας και ερωτηματολογίου
 • Υλοποίηση έρευνας
 • Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων (IBM SPSS)
 • Παρουσίαση μεθοδολογίας έρευνας
 • Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας

Πείτε μας πως θα μπορούσαμε να σας βοηθήσουμε

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία που υποβάλετε στη φόρμα επικοινωνίας και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, αξιοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια της συνεργασίας μας και ουδέποτε θα διαρρέυσουν χωρίς τη δική σας γραπτή συνένεση.