Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), αποτελεί δημόσιο φορέα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, στην Κύπρο.

Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης

Η ΣΟΕΔ αποτελείται από τα εξής μεταπτυχιακά προγράμματα:

Σε προπτυχιακό επίπεδο, η ΣΟΕΔ προσφέρει πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στα Οικονομικά καθώς και πρόγραμμα στις Αστυνομικές Σπουδές για τους απόφοιτους της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών

Η Σχολή Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών αποτελείται από τα Προγράμματα Σπουδών

Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών


Στη Σχολή προσφέρονται ένα προπτυχιακό (Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό) και έξι μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (Θεατρικές Σπουδές, Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, Επικοινωνία και νέα Δημοσιογραφία, Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη, Adult Education for Social Change). Αντίστοιχες κατευθύνσεις σπουδών προσφέρονται και σε διδακτορικό επίπεδο.

Τέσσερα νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΠΝΥΚΑ, Ψηφιακό Δράμα, Βιοηθική-Ιατρική Ηθική, Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο) έχουν κατατεθεί στον Φορέα ΔΙΠΑΕ για αξιολόγηση.