Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

1. Γενικά

Η ατομική εταιρεία «Βλαχοπάνου Καλλιόπη» με διακριτικό τίτλο WritiQ (Εφεξής WritiQ®) επιθυμεί να έχει νόμιμη λειτουργία και επιδιώκει την δίκαιη διαχείριση των  χρηστών της ιστοσελίδας της όπως επίσης και των υπηρεσιών της. Οι επισκέπτες και χρήστες της σελίδας www.writiq.gr οφείλουν να ενημερωθούν για τους όρους χρήσης και εάν δεν συμφωνούν με αυτούς, να μην συνεχίσουν να παρευρίσκονται στην ιστοσελίδα μας και να αρνηθούν να λάβουν τις υπηρεσίες μας. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι συμφωνούν ρητά και ανεπιφύλακτα για την χρήση όλου του ιστότοπου συμπεριλαμβανομένων όλων των σελίδων αυτού και αυτό συνεπάγεται συγκατάθεση του επισκέπτη, για τους όρους του φοιτητικού φροντιστηρίου WritiQ. Η παραπάνω συγκατάθεση δεν αφορά συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες εταιρείες και οργανισμούς που έχουν τους δικούς τους όρους.

2. Αλλαγή όρων

Η εταιρεία WritiQ® διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Έτσι ο εκάστοτε επισκέπτης – χρήστης του ιστότοπου είναι υποχρεωμένος να ενημερώνεται για τους όρους σε κάθε επίσκεψη του.

3. Πνευματικά Δικαιώματα Ιδιοκτησίας

Η εταιρία WritiQ® είναι ιδιοκτήτη όλου του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου www.writiq.gr. H WritiQ® συμπεριλαμβάνει στην ιδιοκτησία της σελίδες που προέρχονται από όλα τα μενού και sub-menu της, banner, λογότυπα, πίνακες, γραφικά και το περιεχόμενο (κείμενα) των παρεχόμενων υπηρεσιών. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι οποιαδήποτε ενέργεια πώλησης, αντιγραφής, διανομής, εκτέλεσης, μετάφρασης, τροποποίησης, περίληψης, αποθήκευσης, αναδημοσίευσης, κατεβάσματος σε ηλεκτρονικό μέσο και γενικά η οποιαδήποτε απευθείας χρήση του παραπάνω περιεχομένου απαγορεύεται ρητά έκτος εάν υπάρχει εγγραφή συναίνεση του ιδιοκτήτη της εταιρείας ή νόμιμου αντιπροσώπου αυτής.

Βέβαια, εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία κάποιο από το περιεχόμενο της www.writiq.gr χρησιμοποιηθεί από ατομικό χρήστη σε οικείο υπολογιστή με σκοπό την καθαρά προσωπική χρήση και όχι την εμπορική ή άλλου είδους εκμετάλλευση. Ακόμη και στην τελευταία περίπτωση ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να αναγράφει την πηγή του στο εσωτερικό του κειμένου του, αλλά και στην βιβλιογραφία και βέβαια αυτό δεν σημαίνει από την μεριά της WritiQ® οποιαδήποτε παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων.

4. Ιδιωτική Ευθύνη

Η χρήση των υπηρεσιών της εταιρίας WritiQ® δεν έχουν σκοπό ούτε και θίξουν οποιοδήποτε νόμο, ούτε να προτείνουν ούτε να παροτρύνουν έμμεσα ή άμεσα τον οποιοδήποτε επισκέπτη, σε παραπλανητική ή υπό πίεση, χρήση των υπηρεσιών της. Κάθε επισκέπτης σύμφωνα με την κρίση του, ενεργεί και χρησιμοποιεί με σύνεση τις υπηρεσίες της WritiQ® και τις υπηρεσίες της. Η WritiQ® δεν ευθύνεται για την χρήση των υπηρεσιών  με κακόβουλο τρόπο εκ μέρους των χρηστών – επισκεπτών της.

5. Διαφήμιση – Προώθηση

Η εταιρεία WritiQ® διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει διαφημιστικό – προωθητικό υλικό στα εγγεγραμμένα μέλη της σελίδας της. Σκοπός αποτελεί η ενημέρωση των χρηστών για τα νέα της εταιρείας, την ύπαρξη νέων προϊόντων και προσφορών για τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες. Η WritiQ® έχει το δικαίωμα να αποστέλλει αυτό το διαφημιστικό υλικό με την χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ώστε αυτό να είναι προσωπικό και να εξασφαλίζεται η απόλυτη εχεμύθεια.

6. Όροι πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών

Η χρήση του ιστότοπου της εταιρίας μας δεν έχει κανένα επιπλέον κόστος για το μέλος – επισκέπτη.

6.1. Όροι περί παροχής δοκιμίων – ερευνών

Η εταιρεία WritiQ® αναλαμβάνει να εκπονήσει δοκίμια και έρευνες για τους εκάστοτε πελάτες της. Επίσης αναλαμβάνει να εκπαιδευσει τους πελάτες της ώστε να εκπονήσουν τα δοκίμια και τις έρευνές τους. Επίσης η WritiQ® δραστηριοποιείται στη διασύνδεση ενδιαφερόμενων ιδιωτών και εξειδικευμένων-καταρτισμένων επαγγελματιών για την μεταξύ τους παροχή υπηρεσιών σε ερευνητικά και γνωσιακά αντικείμενα γενικότερου ή ειδικότερου ενδιαφέροντος με τη μορφή συμβουλών, δοκιμιών, ειδικών εκθέσεων, αναλύσεων κ.α. Ο ρόλος μας συνίσταται, χωρίς να περιορίζεται σε αυτόν του διαμεσολαβητή, τόσο μέσω της επίτευξης επαφής μεταξύ των μελών μας όσο και με τη διασφάλιση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αμφότερων των μερών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εκ μέρους μας αναλυτικής και οριστικής κοστολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της λειτουργίας μας ως εγγυητή της ομαλής και επιτυχούς συναλλαγής μεταξύ των μελών μας.

Οι πελάτες της είναι υποχρεωμένοι να μην προβούν σε οποιαδήποτε εμπορική ή κερδοσκοπική χρήση αυτών σύμφωνα με τον νόμο 2121/93 του ελληνικού κράτους. Επίσης τα δοκίμια και οι έρευνες είναι αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς και προσωπική χρήση, οπότε οι εκάστοτε ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα χρησιμοποιούν μόνο ως βιβλιογραφία, δεν μπορούν να τα παρουσιάζουν ως δικά τους και να τα παραδίδουν ως δική τους εργασία. Η χρήση των αυτών δοκιμίων  και εργασιών ως δικό τους δημιούργημα αποτελεί λογοκλοπή, η οποία είναι παράνομη. Τα έγγραφα τα οποία κατά καιρούς κοινοποιούνται στους πελάτες μας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμπορική και κερδοσκοπική χρήση. Η εταιρεία WritiQ® δίνει την δυνατότητα αγοράς δοκιμίων τα οποία αποστέλλονται ανάλογα με την επιθυμία του πελάτη με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή στην διεύθυνση του με κάποιο ψηφιακό μέσο το οποίο δεν συμπεριλαβαίνεται στην τιμή όπως επίσης και τα μεταφορικά. Στην πρώτη περίπτωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η αποστολή γίνεται δωρεάν. Η τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί η εταιρεία μας όσον αφορά τα δοκίμια – έρευνες είναι κάθε φορά καθορισμένη με βάση των αριθμό των σελίδων, την δυσκολία του θέματος, την ημερομηνία παράδοσης, το επίπεδο στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως βιβλιογραφία (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό). Την τιμή, επίσης, επηρεάζει η γλώσσα γραφής. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης του αναλαμβανόμενου έργου και την ολική επιστροφή χρημάτων στην περίπτωση που αυτή έχει προηγηθεί.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν καθαρά συμβουλευτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και πρέπει να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως επιβοηθητικό υλικό για τον χρήστη στη διεξαγωγή της ακαδημαϊκής του έρευνας, προαγωγής της επιστημονικής γνώσης και εφαρμογής των επιστημονικών δεδομένων κατά τη συγγραφή ερευνητικών εργασιών. Ο χρήστης δηλώνει και αποδέχεται ότι όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση ολοκληρωμένες ερευνητικές εργασίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως έχουν και συνιστούν πρότυπα ενδεικτικών απαντήσεων σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ερωτήματα, με σκοπό την παροχή ερεθισμάτων και τη διαμόρφωση μιας στοιχειώδους ερευνητικής και γνωσιακής βάσης προς τη δημιουργία και παραγωγή προσωπικού και πρωτότυπου συγγραφικού έργου. Η εταιρεία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση τη βαθμολογική επίδοση του χρήστη. Η καλή χρήση των υπηρεσιών της εταιρείας είναι αποκλειστική ευθύνη των τελικών χρηστών – πελατών και σε οποιαδήποτε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης, οποιαδήποτε ευθύνη βαραίνει τους ίδιους και όχι την εταιρεία.

Η εταιρεία WritiQ® ακολουθεί ένα συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής της, μετά την συμφωνία από μεριάς του εκάστοτε πελάτη για την εκπόνηση οποιαδήποτε δοκιμίου στην συμφωνηθέντα τιμή. Πιο συγκεκριμένα η WritiQ® πραγματοποιεί αίτημα για προκαταβολή, προκειμένου να ξεκινήσει το έργο της. Στη συνέχεια, παραδίδει τμηματικά το δοκίμιο σε τρεις δόσεις για την οποία πληρώνεται εκ των προτέρων κάθε φορά το υπόλοιπο του ποσού πλην της προκαταβολής. Έτσι, ο εκάστοτε πελάτης μπορεί να δει αν αυτό που παραλαμβάνει του είναι αρεστό και προχωρά στο επόμενο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το δοκίμιο. Στην περίπτωση που δεν του είναι αρεστό οφείλει να το αναφέρει άμεσα (την ίδια μέρα), ώστε ο εκάστοτε συγγραφέας να προβεί σε διορθώσεις. Αν δεν αναφερθεί από τον πελάτη, έγκαιρα, οποιαδήποτε αντίρρηση εντός μιας ή της επόμενης ημέρας, αυτό σημαίνει αυτόματα ότι η εταιρεία συνεχίζει το έργο της κανονικά σύμφωνα με την αρχική συμφωνία. Το παραπάνω ισχύει για όλες τις δόσεις. Επίσης, είναι σημαντικό να τονιστεί εδώ πως εφόσον ισχύουν τα παραπάνω δεν γίνονται επιστροφές χρηματικών ποσών για οποιαδήποτε περίπτωση.

Επαναλαμβάνεται η επισήμανση πως τα παραπάνω δοκίμια είναι μόνο για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, έχουν την ιδιότητα να χρησιμοποιηθούν μόνο ως βιβλιογραφία και βιβλιογραφικές αναφορές. Έτσι, στην περίπτωση που ο πελάτης τα χρησιμοποιήσει αυτούσια ως δικιά του εργασία αυτό αποτελεί λογοκλοπή και δεν φέρει η επιχείρηση WritiQ® καμία απολύτως ευθύνη.

Μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από την τελική παράδοση του έργου στον πελάτη και εφόσον στο διάστημα αυτό δεν έχουν αναφερθεί παρατηρήσεις, το έργο θεωρείται επιτυχώς ολοκληρωμένο. Ως εκ τούτου η εταιρεία WritiQ® ύστερα από  την πάροδο ενός μήνα δεν έχει πλέον υποχρέωση για  διορθώσεις, εάν αυτές ζητηθούν εκπρόθεσμα.

Επιπλέον, επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται για οποιαδήποτε λόγο έκτος αν αναφέρονται στους παραπάνω όρους και μόνο στην περίπτωση υπαναχώρησης από την μεριά της εταιρίας.

6.2 Αποσαφήνιση εννοιών

Η χρήση λέξεων και φράσεων όπως «πτυχιακή εργασία», «διπλωματική εργασία», «φοιτητική εργασία», «μεταπτυχιακή διατριβή» και άλλων παρόμοιων ακαδημαϊκών όρων δεν ενέχει καμία υπόνοια για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και δεν υποκρύπτει σε καμία περίπτωση την εκπόνηση και πώληση έτοιμων εργασιών ή/και την προτροπή των χρηστών στη χρησιμοποίησή τους ως τέτοιων, καθώς η εταιρεία σε ουδεμία περίπτωση δεν υποστηρίζει την λογοκλοπή και αποτρέπει ρητά τους χρήστες της από τη διάπραξη της με οιοδήποτε τρόπο. Παρόμοιες φράσεις χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως όροι αναζήτησης και λέξεις-κλειδιά με σκοπό την πιο εύστοχη προώθηση και κατανόηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους χρήστες και την καθοδήγηση τους στην ορθή και σύννομη χρήση αυτών. Συνεπώς, δεν πρέπει να ερμηνεύονται αυτούσιες και ως μεμονωμένες έννοιες αλλά πάντοτε σε συνάρτηση και σε συνδυασμό με τους παρόντες όρους.

6.3 Συμπεριφορά επισκεπτών και πελατών

Όλοι οι χρήστες της www.writiq.gr υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους ελληνικούς νόμους και διατάξεις τόσο του κοινοτικού όσο και του διεθνούς δικαίου. Οι χρήστες ευθύνονται απόλυτα για τις παράνομες ή κακόβουλες ενέργειές τους και σε κάθε περίπτωση που θα έχει την δυνατότητα να δημοσιεύει κείμενα σε οποιαδήποτε μορφή είτε μέσο κάποιου shoutbox είτε forum είτε chat είτε ακόμη σε περίπτωση που ανταλλάσσει προσωπικά μηνύματα ή μηνύματα με τους εκπροσώπους της εταιρείας. Οφείλει να είναι ευπρεπής και σε κάθε περίπτωση να έχει επίγνωση των πράξεων του. Κατ΄ επέκταση οποιαδήποτε συνομιλία υπόκειται στον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς Χρηστών internet (NETIQUETTE). Σε οποιαδήποτε περίπτωση παράβασης αυτών των κανόνων η εταιρεία διατηρεί τη δυνατότητα να αποκλείσει τον χρήστη και με ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός της να λάβει κάθε νόμιμη ενέργεια εναντίον και προς συμμόρφωση των παραβατών.

7. Προσωπικά δεδομένα

Για την WritiQ® ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι δέσμευση. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι οι πελάτες μας επιθυμούν και επιδιώκουν να είναι ενήμεροι για τα προσωπικά τους δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται. Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα www.writiq.gr χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα (το email σας, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο κ.α.) μόνο όταν προχωρήσετε σε παραγγελία υπηρεσιών ή επικοινωνήσετε μαζί μας. Επιδιώκουμε να συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από εσάς, ώστε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ή/και πληροφορίες σχετικά με αυτές. Οι πελάτες της WritiQ® παρακαλούνται να μελετούν την παρούσα Δήλωση για να λάβουν πλήρη ενημέρωση για τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, διαβιβάζουμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες/προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από εσάς. Επίσης η WritiQ® σε μια προσπάθεια εξοικονόμησης χρόνου και εξασφάλισης ότι θα καταγραφούν όλες οι πληροφορίες που μας παρέχεται μέσω τηλεφώνου, προβαίνει σε ηχογράφηση των κλήσεων. Τα αχρεία των ηχογραφημένων κλήσεων δεν κοινοποιούνται σε τρίτους. Αντίθετα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τη WritiQ®, για λόγους επαλήθευσης της καταγραφής όλων των απαιτούμενων. Αυτό εξασφαλίζει την παράδοσή ακριβώς των επιθυμητών παραδοτέων για εσάς.

Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων – σκοπός της επεξεργασίας

Συλλέγουμε τις εξής πληροφορίες: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση e-mail, Αριθμό τηλεφώνου (σταθερού ή/και κινητού) και πληροφορίες και απαιτήσεις του έργου τους. Οι παραπάνω πληροφορίες αποτελούν προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (άρθρο 4 αριθ. 1), όπου ορίζεται ότι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Η συλλογή αυτών των πληροφοριών είναι αναγκαία, προκειμένου να εξακριβώσουμε την ταυτότητά σας, να επικοινωνούμε μαζί σας, να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, να απαντούμε σε τυχόν ερωτήματά σας, να εκδίδουμε τα αντίστοιχα νόμιμα παραστατικά, καθώς και, ενδεχομένως, προκειμένου να διεκδικήσουμε την αμοιβή μας.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται αποκλειστικά για λόγους εξυπηρέτησής σας και για τη δημιουργία στατιστικών της WritiQ®. Πιο αναλυτικά η WritiQ® διεξάγει έρευνα ικανοποίησης η οποία υπόκειται σε στατιστική ανάλυση και στόχο έχει τη βελτίωση των υπηρεσιών της. Επίσης τα αποτελέσματα ικανοποίησης των πελατών ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς λόγους και ως μέσο πειθούν των επόμενων πελατών. Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι πέντε (5) έτη αλλά μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία ή μέχρι την παραγραφή ενδεχομένων αξιώσεων.

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα, σύμφωνα με τον GDPR:

Δικαίωμα ενημέρωσης: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να σας παρέχει κάθε πληροφορία και κάθε ανακοίνωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση.

Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να αποκτήσετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 15 GDPR. Με την αίτηση πρόσβασης μπορείτε να πληροφορηθείτε για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν αυτά, την ύπαρξη δικαιώματος για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, πληροφορίες για την προέλευση των δεδομένων και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 16 GDPR.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Δικαιούστε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 GDPR.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε΄ ή στ΄ GDPR.

Δικαίωμα στην διαγραφή: Όταν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και διατήρηση προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο 17 GDPR.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε άλλη μορφή, από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον το επιθυμείτε, σύμφωνα με το άρθρο 20 GDPR.

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εγγράφως, με την αποστολή ταχυδρομικής επιστολής, στη διεύθυνση: ή με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@writiq.gr.

Σε περίπτωση άσκησης ενός από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, η WritiQ®, θα λάβει κάθε μέτρο για την ικανοποίηση του εν λόγω αιτήματος σας εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την λήψη αυτού του αιτήματος, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίησή του ή για τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους σας άσκηση ή και την ικανοποίηση από εμάς ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω απαριθμούμενων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Επίσης, έχετε το δικαίωμα της καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) ή ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Ενδέχεται η WritiQ® να τροποποιεί την παρούσα δήλωση περιοδικά προκειμένου να ενσωματώσει τυχόν αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας ή στην νομοθεσία προς την οποία θα πρέπει να συμμορφωνόμαστε. Προς τον σκοπό αυτό, αναγράφεται πάντοτε στην αρχή της παρούσας η ημερομηνία της σχετικής επικαιροποίησης. Σας παροτρύνουμε να ανατρέχετε κατά περιόδους στην παρούσα Δήλωση για να είστε ενήμεροι για τις τυχόν νεότερες τροποποιήσεις της.

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

Η κοινοποίηση προσωπικών στοιχείων σας σε τρίτους αφορά αποκλειστικά τις λεπτομέρειες εκπόνησης του έργου σας, χωρίς να γίνεται αναφορά σε στοιχεία όπως το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνο επικοινωνίας σας, το email σας ή άλλα στοιχεία που ενδεχομένως μας έχετε κοινοποιήσει. Τα πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν την πληροφόρηση αυτή, είναι εξωτερικοί συνεργάτες της WritiQ®.

Cookies

Για να μπορούμε να προσφέρουμε προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, χρησιμοποιούμε cookies. Τα cookies χωρίζονται σε μόνιμα και session: τα μόνιμα cookies παραμένουν στο σκληρό σας δίσκο και αφού τελειώσετε την επίσκεψή σας, μνημονεύοντας μια μεγάλη γκάμα στοιχείων τα οποία χρησιμοποιούνται για την επόμενη επίσκεψη. Τα session cookies χρησιμοποιούνται μόνο για να αναγνωρίσουν ότι μπαίνετε στο site, ώστε να μη χρειάζεται να σας ζητείτε password σε όλες τις σελίδες που περιλαμβάνουν συναλλαγή στοιχείων. Αυτά σβήνονται αμέσως αφού φύγετε από το site. Η www.writiq.gr χρησιμοποιεί μόνο cookies για την υπηρεσία Google Analytics για στατιστικούς λόγους.

8. Αλλαγή στο περιεχόμενο του ιστότοπο www.writiq.gr

Η εταιρεία WritiQ® διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί τα περιεχόμενα της σελίδας της σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, επίσης μπορεί να παύσει την ύπαρξη της και δεν ευθύνεται για προβλήματα τα οποία θα έχουν σχέση με τεχνικούς λόγους, που αφορούν την εταιρία παροχής hosting και τους server της. Ακόμη σε περίπτωση που δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην σελίδα μας λόγο προβλήματος του ISP σας, αυτό δεν θα αποτελεί ευθύνη της εταιρείας μας.

Τελευταία Αναθεώρηση: 06/01/2020

Πνευματικής Ιδιοκτησίας 2020 WritiQ® www.writiq.gr Βλαχοπάνου Καλλιόπη