Ο Στόχος Μας Είναι Οι Εξαιρετικές Συνεργασίες

Στόχος μας είναι να μείνετε ικανοποιημένοι.

Πτυχιακές εργασίες, Διπλωματικές εργασίες, Εργασίες εξαμήνου, Στατιστική ανάλυση και έρευνα (SPSS)

Στη WritiQ πρωταρχικός μας στόχος είναι όχι να σας πείσουμε, απλώς, να συνεργαστείτε μαζί μας, αλλά να δημιουργήσουμε συνεργασίες που από την αρχή θα “δέσουν” και θα έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα!

Λίγα λόγια για εμάς

Η WritiQ απευθύνεται σε φοιτητές, οι οποίοι αναζητούν βοήθεια στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Ξεχωρίζουμε σε κάθε συνεργασία μας επειδή δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό.

Σε εμάς θα βρείτε έναν πολύτιμο συνεργάτη, ο οποίος έχει ως στόχο του την κάλυψη των αναγκών σας προτείνοντας και εφαρμόζοντας λύσεις στα ζητήματα που σας απασχολούν.

Η κάλυψη των ακαδημαϊκών αναγκών των φοιτητών με τους οποίους συνεργαζόμαστε μας έχει αποδείξει ότι είναι εφικτή και για εμάς αυτό είναι το σημαντικό. ​

Είναι χαρά μας να μιλάμε μαζί σας, να ακούμε τις ανάγκες και τους προβληματισμούς σας και να βρίσκουμε μαζί λύσεις.

Πτυχιακές εργασίες, Διπλωματικές εργασίες, Εργασίες εξαμήνου, Στατιστική ανάλυση και έρευνα (SPSS)
Πτυχιακές εργασίες, Διπλωματικές εργασίες, Εργασίες εξαμήνου, Στατιστική ανάλυση και έρευνα (SPSS)
Πτυχιακές εργασίες, Διπλωματικές εργασίες, Εργασίες εξαμήνου, Στατιστική ανάλυση και έρευνα (SPSS)

Η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε και η επίτευξη των στόχων των πελατών μας είναι κύριο μέλημά μας!

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΤΕ;

Στη WritiQ θεωρούμε ότι κάθε φοιτητική εργασία, είτε πρόκειται για πτυχιακή εργασία ή διπλωματική εργασία, είτε πρόκειται για εργασία εξαμήνου ή εργασία ενότητας μεταπτυχιακού, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς χαρακτηρίζεται από τις δικές τις ιδιαιτερότητες.  Συνεπώς, θεωρούμε ότι ανεξαρτήτως του είδους της εργασίας (εάν δηλαδή περιλαμβάνει έρευνα και στατιστική ανάλυση SPSS), θα πρέπει να πληρεί κάποιες βασικές προδιαγραφές!  Ενδεικτικά, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την πλούσια, πρόσφατη και διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία. Επίσης, θα πρέπει τεκμηριώνονται τα επιχειρήματα που επικαλείται ο συγγραφέας, με έγκυρο τρόπο. Φυσικά, σημαντικό ρόλο στο ποιοτικό αποτέλεσμα μίας εργασίας (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο), διαδραματίζει σαφώς, η ροή, ο φυσικός λόγος και η ορθή χρήση της γλώσσας και των σημείων στίξης.  Ένα αναπόσπαστο μέρος κάθε εργασίας εξαμήνου, κάθε εργασίας ενότητας μεταπτυχιακού, κάθε πτυχιακής ή διπλωματικής (Ερευνητικής ή βιβλιογραφικής), είναι τα συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα από το σύνολο των ερευνητών έχουν αναγνωριστεί, ως ένα από τα σημαντικότερα σημεία μιας εργασίας. Η κριτική σκέψη και η συζήτηση είναι εξίσου ένα σημαντικό σημείο που θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή.

Πως λειτουργούμε:

Eπιδιώκουμε να εξασφαλίζουμε υψηλής ποιότητας εργασίες, είτε εργαζόμαστε σε προπτυχιακό επίπεδο (πτυχιακές εργασίες, εργασίες εξαμήνου, στατιστικές αναλύσεις κ.α.) είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο (εργασίες μεταπτυχιακού, διπλωματική διατριβή, στατιστικές αναλύσεις κ.α.). Για το σκοπό αυτό  ακολουθούμε τα εξής βήματα:

  1. Κατανόηση θέματος και ζητουμένων. Στο στάδιο αυτό μελετάμε αναλυτικά κάθε σημείο μιας εκφώνησης εργασίας και διακρίνουμε τις κυριότερες λέξεις – κλειδιά, τις οποίες κατατάσσουμε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, βάσει του οποίου πρόκειται να εργαστούμε.
  2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση βάσει των λέξεων – κλειδιών που έχουμε ορίσει στο πρώτο στάδιο. Στο στάδιο αυτό δημιουργούμε έναν κατάλογο λέξεων – κλειδιών και όρων αναζήτησης. Ύστερα βάσει των περιλήψεων των επιστημονικών άρθρων που έχουμε από τα αποτελέσματα της αναζήτησης, επιλέγουμε ή απορρίπτουμε, με κριτήριο το βαθμό συνάφειας, τις βιβλιογραφικές αναφορές της εργασίας. Στο στάδιο αυτό χρησιμοποιούμε τη στρατηγική αναζήτησης «από το γενικό στο ειδικό»
  3. Στο τρίτο βήμα της διαδικασίας μας, ξεκινάει η συγγραφή, όπου μετά την ολοκλήρωση ελέγχουμε ένα – ένα τα ερωτήματα της εκφώνησης, εάν έχουν απαντηθεί.
  4. Τέλος, διεξάγουμε έναν τελικό έλεγχο για τελικές διορθώσεις και πραγματοποιούμε έλεγχο λογοκλοπής για κάθε εργασία.

Είναι σημαντικό για εμάς κάθε εργασία να:

  1. Καλύπτει πλήρως τα ερευνητικά ερωτήματα
  2. Να ερμηνεύει και να συνθέτει την υπάρχουσα επιστημονική βιβλιογραφία
  3. Να αξιολογούμε με κριτική σκέψη
  4. Να καταλήγουμε σε συμπεράσματα τα οποία να αποτυπώνουν πλήρως τις ιδέες και τα επιχειρήματά της συνολικής εργασίας
  5. Οι βιβλιογραφικές αναφορές να παρατίθενται σωστά σε όλα τα σημεία της εργασίας αλλά και στον τελικό κατάλογο της βιβλιογραφίας.

Παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη σε εργασίες σπουδαστών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου

Γιατι να μας προτιμήσετε;


Άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία

98% ικανοποίηση με μέση βαθμολογία 9/10

Πλήρης υποστήριξη και συνεργασία κατά τη συνεργασία