Στατιστική ανάλυση ερωτηματολογίων | Statistiki analysi erwtimatologiwn

Κατά την διαδικασία ολοκλήρωσης της πτυχιακής ή διπλωματικής σας εργασίας, έχετε ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται για την διεξαγωγή ποσοτικής μεθόδου έρευνας, με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Ύστερα απόο την ολοκληρωση της διαδικασίας αυτής καλείστε να προβείτε σε κωδικοποίηση ερωτηματολογίου της έρευνας και να συνεχίσετε με την στατιστική ανάλυση των απαντήσεων που έχετε συγκρντρώσει. Χρησιμοποιώντας το στατιστικό πακέτο SPSS μπορείτε να υλοποιήσετε τις ακόλουθες στατιστικές αναλύσεις:

  • Περιγραφική στατιστική ανάλυση για την κατανομή συχνοτήτων
  • T test αναλυση
  • Ανάλυση Crosstabs | Chi square test
  • Ανάλυση διακύμανσης (ANOVA)
  • Παραγοντική ανάλυση (Factor Analysis)
  • Ανάλυση συσχετίσεων του Pearson (Correlation analysis)
  • Ανάλυση παλινδρόμησης (Regression analysis)
  • Ανάλυση χρονοσειράς
  • Αναλυση αξιοπιστίας βάσει του δείκτη συνάφειας Cronbach a

Πείτε μας πως θα μπορούσαμε να σας βοηθήσουμε

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία που υποβάλετε στη φόρμα επικοινωνίας και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, αξιοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια της συνεργασίας μας και ουδέποτε θα διαρρέυσουν χωρίς τη δική σας γραπτή συνένεση.