Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

Πτυχιακές εργασίες, Διπλωματικές εργασίες, Εργασίες εξαμήνου, Στατιστική ανάλυση και έρευνα (SPSS)

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1992 ( Ίδρυση του Ε.Α.Π.: άρθρο 27 του Ν.2083/92 ) και αποτελεί δημόσιο φορέα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές. Το ΕΑΠ σήμερα μετρά 16.754 ενεργούς σπουδαστές, 32 προγράμματα σπουδών και 209 θεματικές ενότητες σπουδών.

ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών

Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες
Πληροφορική

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών

Σπουδές στην Εκπαίδευση
Εκπαίδευση Ενηλίκων
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας
Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Διοίκηση Επιχειρήσεων
Διοίκηση Μονάδων Υγείας
Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τραπεζική

Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Διασφάλιση Ποιότητας
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής
Διαχείριση Αποβλήτων
Διαχείριση Τεχνικών Έργων
Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές
Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική
Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος
Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά
Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών
Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών

Γραφικές Τέχνες-Πολυμέσα
Σχεδιασμός Φωτισμού-Πολυμέσα