Έρευνα – Στατιστική Ανάλυση – SPSS

Η έρευνα και η στατιστική ανάλυση αποτελεί το πιο σημαντικό τμήμα σε μια προπτυχιακή ή μεταπτυχιακή εργασία. Γι’ αυτό άλλωστε αποτελεί το ευρύτερο τμήμα σε μια εργασία και αυτό στο οποίο γίνεται η εκτενέστερη αναφορά.

Πιστοί στη δήλωσή αυτή, σας παρέχουμε υπηρεσίες σχετικές με τη διεκπεραίωση των ακόλουθων ενοτήτων:

Ενδιαφέρομαι για περισσότερες δωρεάν πληροφορίες για την στατιστική ανάλυση δεδομένων ερωτηματολογίων ποσοτικής έρευνας.