Παρουσίαση Εργασίας Power Point

Πτυχιακές εργασίες, Διπλωματικές εργασίες, Εργασίες εξαμήνου, Στατιστική ανάλυση και έρευνα (SPSS)

Πως να παρουσιάσω την εργασία μου;

Είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα ερωτήματα, όταν έχει ολοκληρωθεί μια εργασία και υπολείπεται η παρουσίαση Power Point!

Εχετε ολοκληρώσει την εργασία σας και το μόνο που μένει είναι η παρουσίαση της εργασίας σας;
Αν ναι σας προτείνουμε να ακολουθήσετε τα ακόλουθα tips:

  • Έχετε γνώση των σημείων της εργασίας σας, όπου θέλετε να αναφερθείτε
  • Ξεκινήστε στο Power Point με τη δομή της παρουσίασης που θεωρείτε ιδανική
Ενδεικτική δομή παρουσίασης

Σκοπός – σημαντικότητα εργασίας
Σύντομο θεωρητικό υπόβαθρό (2-4διαφάνειες)
Παρουσίαση ερευνητικών ερωτημάτων (1 διαφάνεια)
Μέθοδος έρευνας – είδος μελέτης, δείγμα, μέθοδος δειγματοληψίας, χρονικό διάστημα μελέτης, το ερευνητικό εργαλείο και σύντομες πληροφορίες για αυτό, στοιχεία στατιστικής εγκυρότητας, αξιοπιστίας (1 διαφάνεια)
Αποτελέσματα έρευνας – Παρατίθενται τα πιο αντιπροσωπευτικά ευρήματα στα οποία καταλήξαμε. Προτιμότερο είναι να παρατεθούν συνδιαστικοί πίνακες δεδομένων, αντί να παραθέτουμε μεγάλο κείμενο ή πολλές διαφάνειες.
Συμπεράσματα & συζήτηση – Παραθέτουμε τα σημαντικότερα ευρήματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και των αποτελεσμάτων της έρευνας. Σημαντικό: Δεν επαναλαμβάνουμε τα αποτελέσματα αλλα συζητάμε κριτικά!
Αναφέρουμε τους περιορισμούς που αφορούν την έρευνα και τις προτάσεις που πιθανόν έχουμε διατυπώσει στα πλαίσια της εργασίας (1-2 διαφάνεια).

  • Δημιουργήστε τίτλους για τις διαφάνειες και ξεκινήστε να προσθέτετε περιεχόμενο
  • Μην περνάτε αυτούσιο κείμενο από την εργασία σας
  • Δημιουργήστε Smart art γραφήματα, πίνακες κ.α. για να αναφερθείτε σε χρήσιμε πληροφορίες χωρίς να “φορτώσετε” την διαφάνειά σας με κείμενο
  • Χρησιμοποιήστε bullets για να πείτε επιγραμματικά σημαντικά ευρήματα, αλλά μην ξεπεράσετε τα 4-6 bullets, διότι θα προκύψει ένα φορτικό αποτέλεσμα
  • Φροντίστε οι διαφάνειές σας να λειτουργούν σαν οδηγός για αυτά που θα αναλύσετε και όχι ναπεριλαμβάνουν αναφορές τις οποίες εσεις θα πρέπει να πείτε προφορικά
  • Βεβαιωθείτε ότι η παρουσίαση της εργασίας σας δεν ξεπερνά τα 10-15 λεπτά. Αν αυτό δεν συμβαίνει, προβείτε σε διορθωτικές ενέργειες!