Επίβλεψη πτυχιακής εργασίας

Από την μακροχρόνια εμπειρία μας έχουμε διαπιστώσει ότι πολλοί σπουδαστές επιλέγουν την ανάθεση της πτυχιακής τους εργασίας σε τρίτο πρόσωπα παρόλο που δεν το επιθυμούν στην πραγματικότητα.

Πτυχιακές εργασίες Διπλωματικές εργασίες Εργασίες εξαμήνου Στατιστική ανάλυση και έρευνα (SPSS)Εργασίες μεταπτυχιακού Στατιστική ανάλυση Έρευνα (SPSS)

Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι η ελλιπής επικοινωνία με τον καθηγητή τους, η έλλειψη οδηγιών, η έλλειψη ανατροφοδότησης, ο βαθμός δυσκολίας, ότι δεν ξέρουν πως να αρχίσουν την πτυχιακή εργασία και πως να οργανωθούν, η διεξαγωγή έρευνας, η πραγματοποίηση στατιστικής ανάλυσης ενώ δεν θεωρεί ο φοιτητής ότι γνωρίζει πως να την κάνει κ.α.

Πτυχιακές εργασίες Διπλωματικές εργασίες Εργασίες εξαμήνου Στατιστική ανάλυση και έρευνα (SPSS)Εργασίες μεταπτυχιακού Στατιστική ανάλυση Έρευνα (SPSS)

Στο πλαίσιο αυτό η WritiQ σας παρέχει την υπηρεσία επίβλεψης της πτυχιακής εργασίας σας. Ο ρόλος μας σε αυτή την περίπτωση είναι συμβουλευτικός και στοχεύει στο να σας κατατοπίσει σε κάθε στάδιο της πτυχιακής εργασίας σας, ώστε να εξοικονομήσετε χρόνο και κόπο. Επίσης ο ρόλος μας θα είναι να παρακολουθούμε την εξέλιξη της εργασίας σας και να σας καθοδηγούμε όπου κρίνουμε και οι δυο πλευρές ότι χρειάζεται.

Τομείς στους οποίους σας συμβουλεύουμε:

 • Πως να αρχίσετε την πτυχιακή σας εργασία
 • Πως να ξεκινήσετε να γράφετε
 • Πως να βρείτε βιβλιογραφία
 • Πως να αποφύγετε τη λογοκλοπή
 • Πως να φτιάξετε σωστά τις βιβλιογραφικές αναφορές μέσα στην εργασία και στον τελικό κατάλογο των βιβλιογραφικών αναφορών
 • Πως να σχεδιάσετε την έρευνα της πτυχιακής σας και πως να την πραγματοποιήσετε
 • Πως να προσαρμόσετε τα δεδομένα σας ώστε να είναι κατάλληλα για στατιστική ανάλυση
 • Πως να πραγματοποιήσετε την στατιστική ανάλυση στο SPSS (Εισαγωγή στο SPSS)
 • Πως να κατανοήσετε τα αποτελέσματα που προέκυψαν
 • Πως να μεταφέρετε τα αποτελέσματα στο κείμενο της πτυχιακής σας εργασίας
 • Πως να σχολιάσετε τα αποτελέσματα
 • Πως να δημιουργήσετε νέους πίνακες και διαγράμματα από τα υφιστάμενα διαγράμματα
 • Πως να γράψετε τα συμπεράσματα της πτυχιακής σας εργασίας
 • Πως να φτιάξετε και να προετοιμαστείτε για την παρουσίαση power point της εργασίας σας.