Πτυχιακές και εργασίες λογοθεραπείας

Αναλαμβάνουμε την υποστήριξη φοιτητών σε εργασίες λογοθεραπείας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα αντικείμενα για τα οποία μπορούμε να σας βοηθήσουμε:

Διάχυτες αναπτυξιακές Διαταραχές (Αυτισμός)
Νευρολογικές διαταραχές (Εγκεφαλική παράλυση, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, εγκεφαλικά επεισόδια, Αφασία)
Διαταραχές ροής της Ομιλίας (Τραυλισμός, ταχυλαλία)
Διαταραχές Άρθρωσης και Φωνολογίας
Σύνδρομα (π.χ. σύνδρομο Down)