Είδη λογοκλοπής και τρόποι αποφυγής πλαγιαρισμού στις φοιτητικές εργασίες

Πολύ συχνά υποθέτουμε πως όλοι όσοι υποπίπτουν στο παράπτωμα της λογοκλοπής προσπαθούν εκουσίως να εξαπατήσουν.  Η αλήθεια είναι πως ένα μεγάλο μέρος της λογοκλοπής οφείλεται στην απροσεξία ή στην έλλειψη κατανόησης της έννοιας της λογοκλοπής. Καθώς κατά ένα σημαντικό μέρος η λογοκλοπή μπορεί να είναι ακούσια, ο καλύτερος τρόπος για να αποφευχθεί είναι η ανάπτυξη καλών συνηθειών ακαδημαϊκής συμπεριφοράς και γραφής και η εξοικείωση με τις έννοιες που αφορούν την λογοκλοπή:

  • Φροντίστε να έχετε αρκετό χρόνο στην διάθεση σας ώστε να προσπαθήσετε για ένα καλό αποτέλεσμα.  Οι φοιτητές που προσπαθούν να συγγράψουν μια εργασία την τελευταία στιγμή είναι πιο πιθανό να υποπέσουν σε λογοκλοπή γιατί η βιασύνη τους κάνει απρόσεχτους.  Η έλλειψη χρόνου είναι επίσης το πρωταρχικό κίνητρο για την εκούσια λογοκλοπή που σκοπό έχει την εξαπάτηση.
  • Ξαναδιαβάστε την εργασία σας με σκοπό την αναθεώρηση της.  Μέσω της αναθεώρησης μπορείτε να διορθώσετε μέρη του κειμένου που είναι αποτέλεσμα λογοκλοπής.
  • Ελέγξτε το κείμενο σας για λάθη.  Ο έλεγχος μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε παραπομπές που πιθανώς να έχετε παραλείψει από απροσεξία.   

Η χρήση των ιδεών τρίτων είναι ένα σημαντικό μέρος της ακαδημαϊκής εργασίας.  Θεωρείται λογοκλοπή μονό όταν δεν μνημονεύεται κατάλληλα η αρχική πηγή.  Η χρήση του ίδιου υλικού τρίτων που μπορεί να χαρακτηριστεί ως λογοκλοπή εάν παρουσιαστεί με έναν λανθασμένο τρόπο, δεν θεωρείται λογοκλοπή εάν παρουσιαστεί σωστά. Η ακούσια λογοκλοπή σχετίζεται ακόμα συχνά με τον τρόπο που κρατάτε σημειώσεις.  Σκοπός των σημειώσεων σας πρέπει να είναι η καταγραφή όλων των πληροφοριών που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στο τελικό έγγραφο που παραδίδετε.  Όμως πολύ συχνά μπορεί να μην γνωρίζετε εάν πράγματι θα χρησιμοποιήσετε μια πληροφορία μέχρις ότου να γράψετε το κείμενο σας – ώρες, ημέρες ή ακόμα και εβδομάδες αργότερα.  Όταν έρθει ο καιρός να χρησιμοποιήσετε τις σημειώσεις σας, μπορεί να έχετε ξεχάσει την προέλευση τους, κατά πόσο έχετε αντιγράψει τις ακριβείς λέξεις του συγγραφέα, τις έχετε παραφράσει ή έχετε καταγράψει την δική σας επεξήγηση των πληροφοριών.  Εάν η πηγή των πληροφοριών δεν έχει καταγραφεί λεπτομερώς είναι πολύ πιθανό να μην μπορέσετε να διαλευκάνετε αυτά τα ζητήματα, υποπίπτοντας σε ακούσια λογοκλοπή.  Οι ακόλουθες στρατηγικές μπορούν να σας βοηθήσουν να αποφύγετε αυτά τα προβλήματα όταν κρατάτε σημειώσεις:

  • Πάντοτε να περιλαμβάνονται πληροφορίες για την πηγή μαζί με τις πληροφορίες από αυτή την πηγή.  Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε φωτοτυπίες σημειώστε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες της πηγής που χρησιμοποιείτε στο πάνω μέρος της πρώτης σελίδας των φωτοτυπιών.
  • Χρησιμοποιείτε εισαγωγικά όταν αντιγράφετε αυτολεξεί κείμενο από μια πηγή.  Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε στυλό διαφορετικού χρώματος ή κάποιον άλλο κωδικό που θα σας επιτρέπει να αναγνωρίζετε την ακριβή αντιγραφή υλικού.
  • Είναι προτιμότερο στις σημειώσεις σας να αντιγράφετε το κείμενο που επιθυμείτε όπως ακριβώς αυτό αναγράφεται στην πηγή που χρησιμοποιείτε.  Είναι δύσκολο να χρησιμοποιήσετε ένα ελαφρώς παραφρασμένο κείμενο αργότερα, όταν γράφετε την εργασία σας.  Υπάρχει ο κίνδυνος της λογοκλοπής εάν δεν θυμόσαστε ποιες λέξεις ανήκουν στον συγγραφέα και ποιες σε εσάς.
  • Πολλές πηγές προτείνουν πως ο καλύτερος τρόπος να κρατάτε σημειώσεις είναι να μην κοιτάτε την πηγή σας, προκειμένου να είσαστε σίγουροι πως γράφετε την δική σας επεξήγηση των ιδεών με δικές σας λέξεις.  Όταν θα έχετε γράψει την δική σας εκδοχή, μπορείτε να ελέγξετε την αρχική πηγή για ακρίβεια.

Προσοχή πρέπει να δίνετε και στη χρήση αυτούσιου κειμένου μέσα στην εργασία σας:   

  • Η σωστή χρήση των εισαγωγικών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αποφυγή της λογοκλοπής.  Στις λέξεις που είναι ακριβές αντίγραφο του γνήσιου κειμένου πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται εισαγωγικά. 
  • Η χρήση αυτούσιου κειμένου σε εισαγωγικά προτείνεται όταν η αρχική διατύπωση του συγγραφέα εκφράζει την ιδέα τόσο καλά που δεν είναι δυνατόν να υπάρξει καλύτερη διατύπωση της.  Πρόκειται για μια καλή συμβουλή.  Δυστυχώς όμως οι φοιτητές που δεν έχουν εμπιστοσύνη στον τρόπο γραφής τους τείνουν να χρησιμοποιούν πολύ συχνά αυτούσιο κείμενο μέσα στις εργασίες τους, πιστεύοντας πως δεν μπορούν να βελτιώσουν την έκφραση του συγγραφέα.  Ακόμα και στην περίπτωση που όλες οι πηγές των αυτούσιων κειμένων έχουν αναγνωριστεί από τον φοιτητή, ο φοιτητής μπορεί να κατηγορηθεί για λογοκλοπή καθώς δεν έχει γράψει τίποτα καινούργιο.
  • Η έκταση της παράθεσης αυτούσιου κειμένου πρέπει να είναι μικρή. – συνήθως μέχρι δύο σειρές κειμένου με όσο το δυνατόν λιγότερες λέξεις.  Σε γενικές γραμμές, η παράθεση αυτούσιου κειμένου πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο.      

Οι πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από δημοσίευση του Δρ. Δημήτριο Στεργίου, Μέλος ΔΕΠ του ΜΠΣ ΔΤΕ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Περί λογοκλοπής