Φοιτητικές εργασίες Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Στη WritiQ σας παρέχουμε υποστήξη στις φοιτητικές σας εργασίες για τις εξής σχολές:

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 • Τμήμα Γεωγραφίας
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
 • Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
 • Τμήμα Επιστημών της Προσχολ. Αγωγής και Του Εκπαιδ. Σχεδ.
 • Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
 • Τμήμα Κοινωνιολογίας
 • Τμήμα Μαθηματικών
 • Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών
 • Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
 • Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
 • Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
 • Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
 • Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Τμήμα Παιδαγωγικoύ Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Τμήμα Περιβάλλοντος
 • Τμήμα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
 • Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
 • Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης